1% podatku

Stowarzyszenie WiR-Kopernik jest organizacją pożytku publicznego (OPP).
Prosimy o przekazywanie 1% podatku na działalność Stowarzyszenia.
Nasz KRS: 0000551699
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.