Zapraszamy zawodników FFA, ich rodzeństwo oraz kolegów i koleżanki na dodatkowe, bezpłatne zajęcia.